Email : Password : Recordar ?
Animezon 6 Animezon Logo 2 Punto

Cabecera Episodios SenyuuEpisodios

Senyuu Serie

Senyuu

Episodio 001 [Mp4 HD - 70 Mb] - Logo Mega

Empieza el viaje del Heroe


Episodio 002 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El encuentro con el Heroe


Episodio 003 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El lamento del Heroe


Episodio 004 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se inquieta


Episodio 005 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se entusiasma


Episodio 006 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe huye


Episodio 007 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se sorprende


Episodio 008 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se cansa


Episodio 009 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se hace un lio


Episodio 010 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se sorprende


Episodio 011 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se deprime


Episodio 012 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

El Heroe se equivoca


Episodio 013 [Mp4 HD - 50 Mb] - Logo Mega

Abandonan al Heroe
Love Anime - Ir a Menu